Съхранение

Съхранение | Складови площи

Непосредствено до фирмения цех, в който се подготвят калъпи за басейни и се извършва производство на басейни - подготовка, изливане, боядисване - се намира специално пригодена площадка, която е отлична складова площ ( складова база ) за готовите басейни. След изливане и боядисване готовата продукция се складира тук и се подготвя за транспортиране.

Транспортa на басейните се извършва единственно и само със наш собствен специализиран превоз.