Монтаж


Монтаж Етапи

1.Изкопаване на дупка и заравняване на дъното с пясък.

1.1. Основни правила за правилна инсталация.

а / статистическо правило: Преди инсталирането е нужно да се съобразим с външния или вътрешния простор където ще се постави , а така също със сградите или пътя около него .

б / нивото на подземната вода : В случай , че излезе подземна вода е важно да знаем максималното й ниво и да я отклоним от мястото където ще се инсталира басейна.

в / водата за през зимата, никога не се източва

1.2. Изкопни работи - дейности. Простора за басейна се прави според предварителен чертеж , с това колкото по-точно се придържаме към дадените размери , толкова по-малки ще са разходите на материал и работа. Дълбочината на дупката се съобразява с това дали клиентът желае да влезе целият басейн в земята , или малка част да остане над повърхността.

1.3. Нивелационен пясъчен слой. Минималната дебелина на пясъчния слой е 100 мм и .

1.4.Много е важно да се държи максимална нивелация на пясъчния слой, защото всяка кривина ще се вижда при напълването на басейна с вода , и няма да е равен с водната повърхност.

2. Впускане и засипване.

2.1. Басейна се впуска върху пясъчната повърхност , която е постлана с фибран с дебелина 2 см. Отвън стените (ако желае клиента) се облепват със стиропор или фибран с дебелина 2- 3см против нараняване и по-добра изолация.

2.2. В басейна се налива вода около 30 см и после се започва от външна страна ръчно засипване на пясък около 40см и в никакъв случай не се трамбова. По-нататък , при изравняването на нивото на пясъка с водата , се продължава наливането на вода до 70 см и същевременно засипвате с пясък до тази височина с което прекратете .На другия ден се продължава с пълненето на вода и засипване на пясък по същия начин както предния ден през 30-35 см до нивото на напълване . Пясъка се залива обилно с вода за да може максимално да слегне и се самотрамбова. Ако не бъдат изпълнени всички инструкции за монтаж , може да се достигне до срутване и пропадане около басейна , което може да води до нараняването му . За което не носим отговорност.

3. Зазимяване на басейна.

3.1. Водата да не се източва.

3.2. Напълнете празни бутилки от безалкохолно или минерална вода с пясък до половината за да могат да потънат малко и направете малък отвор на капачката. След това ги наредете и навържете една за друга до стената на басейна около връз (колкото повече бутилки , толкова по добре). Сложете 1-2 малки бутилки и в скимъра (преливника).

3.3. Затворете всички кранове в машинното отделение (филтърното) които влизат и излизат от помпата и филтъра.

3.4. Развийте пробките и стъклените капаци на филтъра и помпата да изтече водата от системата (на филтъра малката пробка , а не голямата те са една до друга)

3.5. Изключете захранването

3.6. За по добро запазване на водата да остане чиста и бистра покрийте с найлон , платнище или покривало. Това може да Ви помогне и спести пролетно източване и почистване на Басейна.

Важно : Водата през зимата задължително винаги да е на максимално ниво!


Избрани моменти

  • басейни
  • басейни
  • басейни